معنی و ترجمه کلمه رشوه خوارى به انگلیسی رشوه خوارى یعنی چه

رشوه خوارى

bribery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها