معنی و ترجمه کلمه رشوه گیرى به انگلیسی رشوه گیرى یعنی چه

رشوه گیرى

venality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها