معنی و ترجمه کلمه رشک ورزیدن به به انگلیسی رشک ورزیدن به یعنی چه

رشک ورزیدن به

grudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها