معنی و ترجمه کلمه رضامندى به انگلیسی رضامندى یعنی چه

رضامندى

euphoria
satisfaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها