معنی و ترجمه کلمه رطوبت سنجى به انگلیسی رطوبت سنجى یعنی چه

رطوبت سنجى

hygrometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها