معنی و ترجمه کلمه رطوبت گرایى به انگلیسی رطوبت گرایى یعنی چه

رطوبت گرایى

hydrotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها