معنی و ترجمه کلمه رطوبت گرفتن به انگلیسی رطوبت گرفتن یعنی چه

رطوبت گرفتن

dehumidify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها