معنی و ترجمه کلمه رفتار از روى نزاکت و طبق آداب معموله به انگلیسی رفتار از روى نزاکت و طبق آداب معموله یعنی چه

رفتار از روى نزاکت و طبق آداب معموله

bon ton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها