معنی و ترجمه کلمه رفتار قالبى داشتن به انگلیسی رفتار قالبى داشتن یعنی چه

رفتار قالبى داشتن

stereotype
stereotypy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها