معنی و ترجمه کلمه رفتار متظاهر داشتن به انگلیسی رفتار متظاهر داشتن یعنی چه

رفتار متظاهر داشتن

playact

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها