معنی و ترجمه کلمه رفعت به انگلیسی رفعت یعنی چه

رفعت

elation
height
loom
stature
sublimity
supereminence

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها