معنی و ترجمه کلمه رقمى کننده به انگلیسی رقمى کننده یعنی چه

رقمى کننده

digitizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها