معنی و ترجمه کلمه رقم شانزده شانزدهى به انگلیسی رقم شانزده شانزدهى یعنی چه

رقم شانزده شانزدهى

hexadecimal numeral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها