معنی و ترجمه کلمه رقم معنى دار به انگلیسی رقم معنى دار یعنی چه

رقم معنى دار

significant digit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها