معنی و ترجمه کلمه رمز وظیفه نما به انگلیسی رمز وظیفه نما یعنی چه

رمز وظیفه نما

function code


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها