معنی و ترجمه کلمه رنگارنگ به انگلیسی رنگارنگ یعنی چه

رنگارنگ

colorful
colourful
kaleidoscopic
medley
motley
mottled
multicolored
omnifarious
parti coloured
piebald
pied
polychromatic
polychrome
technicolor
varied
versicolor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها