معنی و ترجمه کلمه رنگ آبى مایل به ارغوانى روشن به انگلیسی رنگ آبى مایل به ارغوانى روشن یعنی چه

رنگ آبى مایل به ارغوانى روشن

royal blue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها