معنی و ترجمه کلمه رنگ ارغوانى مایل بسیاه به انگلیسی رنگ ارغوانى مایل بسیاه یعنی چه

رنگ ارغوانى مایل بسیاه

slate black

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها