معنی و ترجمه کلمه رنگ ارغوانى مایل به قرمز سیر به انگلیسی رنگ ارغوانى مایل به قرمز سیر یعنی چه

رنگ ارغوانى مایل به قرمز سیر

royal purple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها