معنی و ترجمه کلمه رنگ بنفش مایل به ارغوانى سیر به انگلیسی رنگ بنفش مایل به ارغوانى سیر یعنی چه

رنگ بنفش مایل به ارغوانى سیر

mauve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها