معنی و ترجمه کلمه رنگ خرمایى مایل به قرمز به انگلیسی رنگ خرمایى مایل به قرمز یعنی چه

رنگ خرمایى مایل به قرمز

maroon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها