معنی و ترجمه کلمه رنگ ذرتى به انگلیسی رنگ ذرتى یعنی چه

رنگ ذرتى

maize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها