معنی و ترجمه کلمه رنگ رفتن به انگلیسی رنگ رفتن یعنی چه

رنگ رفتن

pale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها