معنی و ترجمه کلمه رنگ زیتونى به انگلیسی رنگ زیتونى یعنی چه

رنگ زیتونى

olive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها