معنی و ترجمه کلمه رنگ شاخص کوه و رودخانه و جنگل و غیره درنقشه به انگلیسی رنگ شاخص کوه و رودخانه و جنگل و غیره درنقشه یعنی چه

رنگ شاخص کوه و رودخانه و جنگل و غیره درنقشه

local color

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها