معنی و ترجمه کلمه رنگ شاه بلوطى به انگلیسی رنگ شاه بلوطى یعنی چه

رنگ شاه بلوطى

chestnut
marron
nut brown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها