معنی و ترجمه کلمه رنگ قرمز مایل بابى به انگلیسی رنگ قرمز مایل بابى یعنی چه

رنگ قرمز مایل بابى

petunia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها