معنی و ترجمه کلمه رنگ قرمز مایل به زرد به انگلیسی رنگ قرمز مایل به زرد یعنی چه

رنگ قرمز مایل به زرد

auburn
cedar
shell pink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها