معنی و ترجمه کلمه رنگ مغز پسته اى به انگلیسی رنگ مغز پسته اى یعنی چه

رنگ مغز پسته اى

almond green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها