معنی و ترجمه کلمه رنگ پریده شدن به انگلیسی رنگ پریده شدن یعنی چه

رنگ پریده شدن

pale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها