معنی و ترجمه کلمه رنگ پریدگى به انگلیسی رنگ پریدگى یعنی چه

رنگ پریدگى

achroma
wanness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها