معنی و ترجمه کلمه رنگ یاخته اى به انگلیسی رنگ یاخته اى یعنی چه

رنگ یاخته اى

ameba
ameban
amebic
ameboid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها