معنی و ترجمه کلمه رهاشدن از به انگلیسی رهاشدن از یعنی چه

رهاشدن از

dispense with

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها