معنی و ترجمه کلمه روال کتابخانه اى به انگلیسی روال کتابخانه اى یعنی چه

روال کتابخانه اى

library routine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها