معنی و ترجمه کلمه روانى به انگلیسی روانى یعنی چه

روانى

bolubility
facility
flow
fluency
freedom
mental
psychic
psychical
supersensible
versatility
volubility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها