معنی و ترجمه کلمه روان تنایى به انگلیسی روان تنایى یعنی چه

روان تنایى

psychosomatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها