معنی و ترجمه کلمه روان گرایى به انگلیسی روان گرایى یعنی چه

روان گرایى

psychologism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها