معنی و ترجمه کلمه روا نداشتن به انگلیسی روا نداشتن یعنی چه

روا نداشتن

disallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها