معنی و ترجمه کلمه recovery به فارسی recovery یعنی چه

recovery


سلامتى ،بازيابى ،برگشت ،ترميم ،بهبودى ،بازيافت ،حصول ،تحصيل چيزى ،استرداد،وصول ،جبران ،بخودايى ،بهوش امدن
کامپيوتر : بازيافت
عمران : بازگشت
معمارى : استحصال
قانون ـ فقه : استرداد،جبران
شيمى : بازيابى< BR>روانشناسى : بهبود
بازرگانى : اصلاحيه ،رونق
ورزش : برگشت به حالت اوليه
علوم نظامى : اخراجات جمع اورى وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها