معنی و ترجمه کلمه روحانى به انگلیسی روحانى یعنی چه

روحانى

clergyman
ecclesiastical
ethereal
heavenliness
heavenly
herdsman
marabou
marabout
priest
religious
sacred
spiritual
spiritualist
spiritually
unwordly
unworldly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها