معنی و ترجمه کلمه روحیه خود را باختن به انگلیسی روحیه خود را باختن یعنی چه

روحیه خود را باختن

flatten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها