معنی و ترجمه کلمه روح بازرگانى یا سوداگرى به انگلیسی روح بازرگانى یا سوداگرى یعنی چه

روح بازرگانى یا سوداگرى

commercialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها