معنی و ترجمه کلمه روح دشمنى و غرض به انگلیسی روح دشمنى و غرض یعنی چه

روح دشمنى و غرض

animus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها