معنی و ترجمه کلمه روزنامه فروش به انگلیسی روزنامه فروش یعنی چه

روزنامه فروش

news vendor
newsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها