معنی و ترجمه کلمه روز کلیه ى مقدسین مسیحى به انگلیسی روز کلیه ى مقدسین مسیحى یعنی چه

روز کلیه ى مقدسین مسیحى

all saints day

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها