معنی و ترجمه کلمه روستایى اسکاتلندى که کلبه رعیتى دارد به انگلیسی روستایى اسکاتلندى که کلبه رعیتى دارد یعنی چه

روستایى اسکاتلندى که کلبه رعیتى دارد

cottar
cotter

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها