معنی و ترجمه کلمه روشنایى شبانه بر روى باطلاق به انگلیسی روشنایى شبانه بر روى باطلاق یعنی چه

روشنایى شبانه بر روى باطلاق

friars lantern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها