معنی و ترجمه کلمه روشنایى کم به انگلیسی روشنایى کم یعنی چه

روشنایى کم

peep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها