معنی و ترجمه کلمه روشنى روز به انگلیسی روشنى روز یعنی چه

روشنى روز

daylight
daylit

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها