معنی و ترجمه کلمه روشن بینى قبلى به انگلیسی روشن بینى قبلى یعنی چه

روشن بینى قبلى

presentiment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها